nybanner

Roheline areng ja jätkusuutlikkus

umbes 6

ROHELINE ARENG JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Komposiitmaterjalide ettevõttena rakendame alati rohelise ja säästva tootmise kontseptsiooni, kasutame täielikult ära puhast ja taastuvenergiat ning püüame üles ehitada keskkonnasõbralikku ettevõtet.Ettevõte peab töötajate ohutust ja heaolu peamiseks kaalutluseks, järgib rangelt nõuete täitmist ja seaduskuulekust, edendab jätkusuutlikku hankeid ja äritegevust ning täidab täielikult ettevõtte sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kohustusi.

MEIE PÜHENDUS JÄTKUSUUTLIKULE

ZBREHONi ajalugu on seotud arengu, innovatsiooni ja läbimurdega.Lubame, et saavutame jätkusuutlikumad tehnoloogiad ja tooted, seaduslikuma ja nõuetele vastava äritegevuse, pakume töötajatele rohkem tervislikke töökohti, tagame partneritele vastutustundlikumad tarneahelad, pöörame arengus rohkem tähelepanu eetilisele ärikäitumisele ja ettevõtte vastutusele kogukonna ees, ning aidata kaasa keskkonnakaitsele, energia säästmisele ja heitkoguste vähendamisele.

umbes 7

UUENDUS

Julgustada innovatsiooni, edendada kergete, müra vähendavate ja komposiitmaterjalide kasutamist ning uurida uute roheliste materjalide kasutamist, et kiirendada dekarburiseerimist.Meie lõppturul rakendatakse säästvamaid ja keskkonnahoidlikumaid tehnoloogiaid.

KESKKONNAKAITSE

Vähendada tootmise kahjulikku mõju looduskeskkonnale, suurendada rohelise taastuvenergia kasutamist, vähendada ressursside raiskamist ja suurendada ressursside ringlussevõttu.

TALENTIDE PRIORITEET

Luua mitmekesine, positiivne ja läbimurdeline arenduskultuur ning võtta anded ettevõtte arendamise esimeseks konkurentsivõimeliseks teguriks.

TERVIS JA OHUTUS

Püüdke alati tagada töökoha ohutus ja tervis, et iga partner saaks rõõmsalt tööle tulla ja turvaliselt koju minna.

ETNILINE KÄITUMINE

Juhendage ettevõtte käitumist meie ZBREHONi väärtustega.Sisekommunikatsiooni ja koolituste kaudu tugevdame kõigi töötajate ülalt-alla tahet tipptaseme ja aususe järele.

TARNEAHELA JUHTIMINE

Pidage ärijuhte ja tarnijaid vastutavaks kõigi nende tegevuste seaduslike, eetiliste äritavade ja jätkusuutlikkuse eest.

KESKENDUS KOGUKONNALE

Korraldage regulaarselt sotsiaalset heategevuslikku rahakogumist, saatke ettevõtte ressursse tasuta kogukonda teenindama,
ja annavad endast parima, et kogukonna liikmena kogukonna elu paremaks muuta.

KESKENDUS KOGUKONNALE

Kõik keskkonnameetmed on intensiivsusepõhised;ohutusmeede, mis põhineb 200 000 töötunnil.

25% vähendamine

Kasvuhoonegaaside emissioon

25% vähendamine

Jäätmes prügilasse

15% vähendamine

Magevee kasutamisel

55% paranemine

Salvestatavate vahejuhtumite kogumäär (TRIRP)

100% aktsepteerimine

Ettevõtte tarneahela iga lüli ja kõik tarnijad alluvad ZBREHONi tarneahela tegevusjuhendile

100% vastavus

Edendame aktiivselt kõigi seaduste, määruste ja ettevõtte poliitika 100% järgimist, mis reguleerivad inimkaubandust, sunniviisilist ja lapstööjõudu, diskrimineerimist, ahistamist, privaatsusõigusi, ausaid töötavasid ja ühinemisvabadust.

100% kasv

Arendage jõuliselt ettevõttesiseseid kogukonnaressursside pakkujaid ja parandage töötajate kogukonna avaliku teenindamise kestust

10% kasv

Aastatel 2023-2026 suurendame ZBREHONi nimel sotsiaalseid annetusi igal aastal 10%